Aktualności

Aktualności 14 kwietnia 2018
Uzdrowisko Ustroń

Uzdrowisko Ustroń to jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie. Uzdrowisko Ustroń specjalizuje się w rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, onkologicznej oraz narządów ruchu. Właścicielem większościowego pakietu Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA od…

Aktualności 14 kwietnia 2018
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), wcześniej Instytut Geologiczny, powołany 7 maja 1919 r., działa do dziś pełniąc funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Jest to…

Aktualności 14 kwietnia 2018
Milex

  Firma Milex, z siedzibą w Dobrzykowie k. Płocka, powstała w 1983 roku i zajmuje się  produkcją elementów do systemów nawadniania terenów zieleni oraz wszelkich aplikacji rolnych. Jednocześnie reprezentuje  światowych…

Aktualności 14 kwietnia 2018
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – został założony  29 listopada 1944 r. jako Instytut Naftowy, który w 1975 r. połączono z Instytutem Gazownictwa w Warszawie tworząc Instytut…

Aktualności 14 kwietnia 2018
Geothermal Energy Resources Sp. z o.o.

Geothermal Energy Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  jest przedsiębiorstwem technologiczno-wdrożeniowym, którego misją jest rozwijanie projektów geotermalnych dostarczających zieloną i odnawialną energię. Geothermal Energy Resources posiada koncesje na…

Członkowie wspierający