Kontakt

POLSKIE STOWARZYSZENIE GEOTERMICZNE
POLISH GEOTHERMAL SOCIETY
30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
Gmach Główny AGH, A-0
Tel./fax+48124234000
Tel. 0602487853

Członkowie wspierający