Władze

Zarząd PSG na kadencję 02.10.2016 – 01.10.2019 :

Beata Kępińska – prezes
Marek Hajto – wiceprezes
Arkadiusz Biedulski – wiceprezes
Ewa Kurowska – sekretarz
Monika Szczygieł – skarbnik
Anna Sowiżdżał – członek Zarządu
Wiesław Bujakowski – członek Zarządu
Zdzisław Bociek – członek Zarządu
Józef Chowaniec – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PSG na kadencję 02.10.2016 – 01.10.2019 :

Barbara Tomaszewska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Capik- członek Komisji Rewizyjnej
Jan Soboń – członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie wspierający