Władze

Zarząd PSG na kadencję 02.10.2016 – 01.10.2019 :

Beata Kępińska – prezes
Marek Hajto – wiceprezes
Arkadiusz Biedulski – wiceprezes
Ewa Kurowska – sekretarz
Monika Szczygieł – skarbnik
Anna Sowiżdżał – członek Zarządu
Wiesław Bujakowski – członek Zarządu
Zdzisław Bociek – członek Zarządu
Józef Chowaniec – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna PSG na kadencję 02.10.2016 – 01.10.2019 :

Barbara Tomaszewska – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Capik- członek Komisji Rewizyjnej
Jan Soboń – członek Komisji Rewizyjnej

W wyborach, które odbyły się 6 czerwca 2019  wybrano m.in. Zarząd i Komisję Rewizyjną na kadencję 1.10.2019 – 30.09.2022.

Zarząd PSG: Beata Kępińska – prezes Arkadiusz Biedulski – wiceprezes Marek Hajto – wiceprezes Ewa Kurowska – sekretarz Bartosz Ciapała – skarbnik Józef Chowaniec – członek Zarządu Anna Sowiżdżał – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: Barbara Tomaszewska – przewodnicząca Barbara Czerwińska – członek Komisji Rewizyjnej Aleksandra Kasztelewicz – członek Komisji Rewizyjnej Jan Soboń – członek Komisji Rewizyjnej Robert Skrzypczak – członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie wspierający