Strona główna
Biuletyn energii odnawialnej – Biomasa

Biuletyn energii odnawialnej – Biomasa

W latach 2011-2012 produkcja energii pierwotnej z biomasy stałej powróciła na ściekę wzrostu rzędu 5,4%: osiągając poziom produkcji 82,3 miliona ton oleju ekwiwalentnego (Mtoe), czyli około 4,2 Mtoe więcej w porównaniu do roku ubiegłego. W 2011 r. wyjątkowo łagodna zima przyczyniła się do znacznego zmniejszenia ilości wykorzystanej biomasy, co zahamowało niezakłócony od 1999 roku rozwój tego segmentu rynku. Rok 2012 przyniósł poprawę koniunktury we wszystkich sektorach wykorzystujących energię pochodzącą z biomasy stałej. Sprzedasz ciepła do sieci ciepłowniczych wzrosła o 12,9% do poziomu 7,9 Mtoe w 2012 roku, podczas gdy produkcja energii elektrycznej z biomasy, pobudzana przez modernizację elektrowni węglowych, wzrosła o 7,8% do poziomu produkcji 79,5 TWh.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający