Strona główna
Cele statutowe PSG

Cele statutowe PSG

Do głównych celów statutowych PSG zaliczamy:

– promowanie geotermii poprzez informowanie o stanie i perspektywach rozwoju w Polsce i na świecie,
– rzetelne informowanie społeczeństwa i czynników decyzyjnych o zasobach geotermalnych w Polsce oraz możliwościach ich wykorzystania,
– współpracę z ciepłowniczymi zakładami geotermalnymi oraz uzdrowiskami stosującymi wody geotermalne w zakresie wymiany doświadczeń w wykorzystaniu energii geotermalnej,
– współpracę krajową i międzynarodową w zakresie rozwoju wiedzy dotyczącej szeroko pojętej geotermii (poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów, zagospodarowanie odwiertów i złóż, centralne ciepłownictwo, pompy ciepła, zastosowania w lecznictwie i rekreacji, generacja prądu elektrycznego, finansowanie i ekonomika projektów, aspekty ekologiczne i społeczne …)

Członkowie wspierający