Strona główna
Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych Geologicznych

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

Zamieszczone na witrynie CBDG formularze i przeglądarka geograficzna (GIS) pozwalają szybko i precyzyjnie dotrzeć do żądanych informacji. Stale rozwijany i poszerzany bezpłatny internetowy dostęp do bazy stanowi najszybszy sposób dotarcia do gromadzonych w archiwach przez dziesiątki lat informacji o geologii Polski.
Portal CBDG jest oknem na świat danych przestrzennych z różnych dziedzin geologii. Dane te udostępniane są tam na wiele sposobów. Między innymi to dzięki temu Portalowi skrót CBDG można odczytywać też jako Coraz Bardziej Dostępna Geologia.

Na portalu geologiczne dane przestrzenne dostępne są on-line. Można skorzystać z przeglądarki map, usługi WMS, do pobrania są pliki SHP. Podstawowe informacje ze wszystkich dziedzin geologii udostępniane są całkowicie bezpłatnie.

Adres internetowy: http://baza.pgi.gov.pl

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający