Strona główna
Ciepło Ziemi wśród głównych filarów Polityki Surowcowej Państwa – przełom dla branży

Ciepło Ziemi wśród głównych filarów Polityki Surowcowej Państwa – przełom dla branży

Zaliczenie ciepła Ziemi do filaru II „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi” – jednego z dziewięciu kluczowych filarów przygotowywanej Polityki Surowcowej Państwa jest przełomowe, gdyż nadaje istotnie wyższą niż dotychczas rangę geotermii w Polsce.

Oznacza to również docenienie jego perspektywicznego potencjału. Wprowadza pozyskanie ciepła Ziemiw obszar trwałego zainteresowania i działań ze strony organów państwowych. Sprawia, że konieczne będzie opracowanie odpowiednich systemowych regulacji prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, bardziej szczegółowych dokumentów strategicznych, które nakreślą najważniejsze kierunki rozwoju tej branży. To wszystko powinno przyczynić się do wypracowania stabilnego, długofalowego systemu sprzyjającego szerszemu, optymalnemu i zrównoważonemu wykorzystywaniu ciepła Ziemi w Polsce. To niezbędny element działań na rzecz przyszłości tego ważnego sektora OZE w Polsce, w powiązaniu z rządowymi decyzjami w zakresie wsparcia finansowego, a także ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju.

Inicjatorem opracowania Polityki Surowcowej Państwa (dotąd nieistniejącej)  jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Główny Geolog Kraju – Pan Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek.

okladka_psp

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający