Strona główna
EOG dla geotermii – nabór wniosków

EOG dla geotermii – nabór wniosków

Granty norweskie, granty EOG w geotermii

Staraniem wielu osób, w tym członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Geotermicznego, w ramach środków rozdysponowywanych w Polsce jako fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (sponsorowane przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein) finansowane będą również projekty z zakresu geotermii.

W ramach trwającego właśnie naboru wniosków o dofinansowanie projektów na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2014-2021 (łączna kwota 7 300 000 EUR, tj. ok 31 600 000 PLN).

Nabór wniosków trwa do 30.10.2020 do godziny 15:00.

Dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,33,budowa-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka.html

Zachęcamy Państwa do zainteresowania tym naborem, a także przekazania informacji znanym Państwu potencjalnym wnioskodawcom, którzy mogliby skorzystać z Funduszy EOG przeznaczonych dla geotermii.

W poprzedniej edycji zrealizowano zadania nieinwestycyjne takie jak Ener-gia geotermalna – podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce. W ramach tego projektu odbyła się seria wizyt studyjnych mających na celu zapoznanie polskich samorządowców z praktyką w zakresie geotermii oraz wymianę doświadczeń pomiędzy Polakami, Norwegami i Islandczykami. Wykonano serię opracowań rozpoznających potencjał i możliwe kierunki wykorzystania geotermii w wybranych gminach w Polsce. Szersze podsumowanie projektu znajduje się tutaj.

Obecnie istnieje możliwość dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej w Polsce.

Zobacz, gdzie obecnie wykorzystywana jest energia geotermalna w naszym kraju.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający