Strona główna
G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard

G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard

 

G-TERM ENERGY Sp. z o.o Geotermia Stargard  powstała w 2011 roku przejmując upadłe Przedsiębiorstwo Usług Ciepłowniczych GEOTERMIA Stargard Spółka z o.o., utworzone w 1995 roku jako wspólne przedsięwzięcie polskiej firmy EKO-INWEST S.A  i dwóch firm duńskich: DIFCO ENERGI i SCANDINAVIAN ENERGY GROUP, a  zlikwidowane w 2010 roku z  powodu trudności technologicznych związanych z zatłaczaniem solanki do otworu chłonnego.

Pierwsza sprzedaż energii do sieci ciepłowniczej Stargardu Szczecińskiego miała miejsce w 2005 roku i była prowadzona tylko przez 2 lata. Wznowienie produkcji ciepła geotermalnego nastąpiło  dopiero w lutym 2012 roku, po gruntownym remoncie instalacji przeprowadzonym przez G-TERM ENERGY Sp. z o.o. Geotermia Stargard.  Instalacja ta obecnie charakteryzuje się  unikatowym i  jednocześnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem  włączenia w miejski system grzewczy.

Geotermia Stargard  pracuje w oparciu o wody geotermalne o temperaturze 88o C  i wydajności ok. 200 m3/h  pozyskiwane z utworów jury dolnej na głębokości ok. 2670 m. Geotermia  w Stargardzie  jest  geotermią, w której  po raz pierwszy w skali kraju dokonano zamiany roli otworów w dublecie geotermalnym. Obecnie funkcjonuje w systemie  dwuotworowym. Jest to  otwór chłonny GT-1  pierwotnie wykorzystywany jako otwór wydobywczy i otwór wydobywczy GT-2 (kierunkowy), wcześniej będący otworem zatłaczającym.

Od 2012 roku Geotermia Stargard  dostarcza ponad 30% ciepła do sieci miejskiej, a udokumentowane zasoby geotermalne  pozwalają na pokrycie ponad 80% zapotrzebowania na ciepło z instalacji geotermalnej. Aby wykorzystać ten potencjał instalacja powinna docelowo obejmować 2 odwierty wydobywcze i 3 zatłaczające, co pozwoli na uzyskanie przepływu solanki ok. 500 m3/. Obecnie Spółka wykonuje dodatkowy odwiert zatłaczający.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej:   G-TERM ENERGY oraz pokrewnych

 

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający