Strona główna
Geotermia Mazowiecka S.A.

Geotermia Mazowiecka S.A.

Geotermia Mazowiecka S.A. wykonuje działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu  i dystrybucji ciepła geotermalnego wytwarzanego w sześciu własnych źródłach: Mszczonowie, Sochaczewie (Chodaków i Trojanów), Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie.

Geotermia Mazowiecka S.A.  z siedzibą w Mszczonowie powstała w czerwcu 1994r. z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa jako spółka akcyjna Geotermia Żyrardowska, która rok  później  rozszerzyła swoją działalność i w konsekwencji przyjęła dzisiejszą nazwę Geotermia Mazowiecka S.A. Nadzór naukowy nad inwestycją sprawował IGSMiE  PAN w Krakowie.

Geotermia Mazowiecka działa w oparciu o 1 otwór: Mszczonów –IG-1, który jest otworem eksploatacyjnym. Wydobywana w nim woda geotermalna o temperaturze 42o C wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych i, co jest ewenementem na skalę europejską, do celów pitnych. Woda geotermalna  pozyskiwana  z głębokości 1700 m z piaskowców dolnej kredy, charakteryzuje się bardzo niską mineralizacją   (5 g/l),  dzięki  czemu nie musi być zatłaczana z powrotem do górotworu, ale  po wykorzystaniu do celów ciepłowniczych i uzdatnieniu, kierowana jest do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna wysokiej jakości.

Zakład Geotermalny  w Mszczonowie  powstał w 2000 r. jako trzeci w Polsce. Działa na zasadzie układu skojarzonego przy wykorzystaniu energii cieplnej wód  geotermalnych, gazowych kotłów grzewczych i pomp ciepła.

Od 2008 r.  wody geotermalne Geotermii Mazowieckiej wykorzystywane są również do celów rekreacyjnych w nowoczesnym aquaparku Termy Mszczonowskie.

 

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: www.geotermia.com.pl/ oraz pokrewnych.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający