Strona główna
Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o.

Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o.

Geotermia Pyrzyce Spółka z o.o. powstała 05.12.1994 r., a od roku 1997 dostarcza energię cieplną w okresie grzewczym oraz ciepłą wodę przez cały rok na potrzeby mieszkańców Pyrzyc, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz  obiektów użyteczności publicznej.

Produkcja ciepła w pyrzyckiej Geotermii jest oparta na wykorzystaniu  wód geotermalnych o temperaturze 64°C czerpanych otworem  GT-1 z głębokości 1640 m z piaskowców jurajskich. Głównym problemem jest duża mineralizacja wód (121 g/l, głównie NaCl), dlatego w systemie ciepłowniczym zastosowano specjalną technologię.

Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach to szereg prototypowych rozwiązań. Działa na zasadzie układu skojarzonego przy wykorzystaniu energii cieplnej wód  geotermalnych, gazowych kotłów grzewczych i pomp grzejnych. Uzyskuje w ponad 50% wkład geotermalny do produkcji ciepła, dzięki udoskonaleniu metody eliminowania kolmatacji (zatykania się) otworów zatłaczających (GT-2 i GT-4), którymi schłodzona woda wraca do górotworu.

Wydobywana w Pyrzycach  woda termalna ma wiele cech leczniczych, spełnia warunki do stosowania w kąpielach mineralnych, do inhalacji i w basenach zewnętrznych. Jest to 11,56% hipertermalna woda chlorkowo-sodowa, solanka, jodkowa, żelazista, manganowa, borowa. Na bazie tych własności wody geotermalnej geotermalnej powstał  prototypowy model Mini Tężni, wydzielających aerozol z solanki.

Geotermia Pyrzycka prowadzi też szeroką działalność edukacyjną, gdzie szczególnym zainteresowaniem cieszy się   miniaturowy młyn wodny z wodą geotermalną.

Opracowano na podstawie oficjalnej strony internetowej: geotermia.inet.pl/ oraz pokrewnych.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający