Strona główna
Geotermia z (zamykanych) kopalni

Geotermia z (zamykanych) kopalni

Stosunkowo często pomijanym faktem jest, że istnieją sposoby pozyskiwania energii geotermalnej inne niż głębokie odwierty geotermalne oraz gruntowe pompy ciepła.

Jednym z nich są wody kopalniane. Charakteryzują się one stosunkowo dużymi strumieniami objętości oraz podwyższoną temperaturą, nieraz bardzo znacznie przekraczającą umowną granicę temperatury wody termalnej (20°C), jednak zgodnie z prawem – nie są jako takie uznawane. Obecnie, ich wykorzystanie w Polsce jest znikome, choć mogłyby one służyć za źródło taniego ciepła w rejonach, gdzie rozwinięte jest górnictwo.

Co interesujące – również nieczynne kopalnie mogą stać się źródłem ciepła, czego przykładem może być kopalnia w kanadyjskiej miejscowości Sussex. Zamknięta obecnie kopalnia ma zostać wykorzystana jako swego rodzaju studnia, dostarczająca ciepła dla mieszkalnictwa, upraw szklarniowych oraz ogrzewania hal i magazynów. Umożliwi to stosunkowo tanie całoroczne funkcjonowanie obiektów, których wykorzystanie było dotychczas ograniczone zimą.

Więcej informacji o planach, projekcie i uwarunkowaniach – w dokumencie strategicznym i artykule:

https://sussex.ca/doing-business/strategic-plans/594-greater-sussex-hampton-economic-development-strategy/file (od strony 14)

What Geothermal Development Could Mean for Sussex

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający