Strona główna
Historia wykorzystania energii geotermalnej

Historia wykorzystania energii geotermalnej

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

Infografika prezentująca dzieje wykorzystania energii geotermalnej od czasów prehistorycznych do współczesności – kamienie milowe i szczytowe osiągnięcia w rozwoju geotermii na świecie.

infografika - historia wykorzystania energii geotermalnej przez człowieka od 10 000 lat temu do współczesności

Infografika – historia wykorzystania energii geotermalnej

Członkowie wspierający