Strona główna
II FORUM OZE energiawgminie.pl

II FORUM OZE energiawgminie.pl

Zapraszamy na drugą  edycję Forum OZE energiawgminie.pl!

Forum kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych tematyką inwestycji w OZE, a także do organizacji pracodawców.  Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Energia, Gospodarka, Środowisko, PPP”. Forum łączyć będzie w sobie zagadnienia planowania energetycznego w gminie, wykorzystania w praktyce technologii energooszczędnych OZE, sposobów finansowania inwestycji.


DZIAŁ 1 Obowiązki gmin w świetle prawa energetycznego oraz polityka energetyczna
DZIAŁ 2 Możliwości finansowania OZE dla samorządów – AKTUALNA SYTUACJA 2011
DZIAŁ 3 Odnawialne Źródła Energii – praktyka krok po kroku
DZIAŁ 4 Partnerstwo publiczno-prywatne PPP

UDZIAŁ BEZPŁATNY – urzędy samorządowe oraz państwowe,  organizacje samorządowe, stowarzyszenia.

Pytania:
GEOSYSTEM, redakcja GLOBEnergia
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Poland
e-mail: redacja@globenergia.pl
tel/fax +48 12 654 52 12
www.termo24.pl  portal termomodernizacyjny
www.globenergia.pl  dwumiesięcznik GLOB Energia

Informacje i rejestracja:
www.energiawgminie.pl

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający