Strona główna
Nie żyje Pan Profesor Jan Dowgiałło

Nie żyje Pan Profesor Jan Dowgiałło

Szanowni Państwo,

z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 15 maja 2019 r. zmarł Pan Prof. dr hab. Jan Dowgiałło.
Pan Profesor należał do grona pionierów badań i prac z zakresu hydrogeologii, hydrogeochemii, a także m.in. geotermiki / geotermii w Polsce, był uznanym, wybitnym uczonym i autorytetem w Polsce i na świecie.

Mieliśmy zaszczyt i szczęście współpracować z Panem Profesorem od wielu lat, gdyż był jednym z założycieli naszego Stowarzyszenia, jego Członkiem Honorowym, inicjatorem ustanowienia Medalu Honorowego PSG im. Erazma Syksta i jednym z jego pierwszych laureatów, Członkiem Kapituły Nagrody Naukowej PSG.

Będzie nam bardzo brakowało Jego obecności, opinii, życzliwości, erudycji, dyskusji naukowych, a także tych wykraczających poza ramy zawodowe, w których zawsze Pan Profesor zawsze prezentował  swoje niezależne i głęboko umotywowane poglądy.    

Ś.p. Pan Profesor Jan Dowgiałło był naszym niekwestionowanym Autorytetem moralnym i naukowym, Mentorem, aktywnie zaangażowanym w działania naszego Stowarzyszenia i życzliwie je wspierającym. 

Niech spoczywa w pokoju. 

Małżonce, Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

O terminie i miejscu pogrzebu Pana Profesora poinformujemy odrębnie

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający