Strona główna
IX Walne Zebranie PSG

IX Walne Zebranie PSG

Szanowni Państwo – Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego uprzejmie zaprasza na IX Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSG za 2014 r., które odbędzie się 19 czerwca 2015 r. Początek – godz. 10.45 (I termin) lub w przypadku braku kworum – godz. 11.00 (II termin).

Miejsce IX Walnego Zebrania: AGH, pawilon A-0, sala 213, II p.. Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.

Proponowany porządek obrad IX Walnego Zebrania i informacje dodatkowe.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd PSG

Członkowie wspierający