Strona główna
Komunikat dot. wykorzystania OZE przez Państwa Członowskie UE

Komunikat dot. wykorzystania OZE przez Państwa Członowskie UE

Konsorcjum EurObserv’ER ogłosiło swą ocenę dotyczącą udziału odnawialnych źródeł energii przy końcowym zużyciu energii przez Państwa Członkowski UE, który w 2012 roku wyniósł 14,4% . Celem Unii Europejskiej jest udział OZE w wysokości 20% w roku 2020 zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE.

W styczniu 2014 roku należy spodziewać się informacji dotyczących najnowszych wyników opublikowanych przez EurObserv’ER pod adresem www.eurobserv-er.org.

 

Więcej informacji

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający