Strona główna
Konferencja EGEC

Konferencja EGEC

W dniach 8-9 Grudnia 2010 w Paryżu odbędzie się konferencja GEOPOWER Europe organizowana przez EGEC.

W tym roku liderzy przemysłu przedstawią swoją wizję na rok 2050 oraz określą kroki mające na celu rozwiązanie finansowych i regulacyjnych barier oraz zwiększenia wykorzystania energii geotermalnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W serii paneli dyskusyjnych poruszone zostaną kwestie:

• określenia najlepszych możliwości geotermalnych inwestycji w całej Europie,
• rozwiązania problemu sejsmiczności w odniesieniu do przyszłości projektów EGS,
• Analiza potencjału i możliwości wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w europejskich miastach i miasteczkach,
• Ocena wzrastającego zapotrzebowania na usługi wiertnicze, oraz ich zwiększającej się złożoność,

Więcej informacji znajdziecie panstwo na stronie: www.greenpowerconferences.com/geoeurope

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający