Strona główna
Konferencja „Energetyka Odnawialna w Polsce”

Konferencja „Energetyka Odnawialna w Polsce”

Dnia 9 kwietnia 2013 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja pt. „Energetyka Odnawialna w Polsce”. Organizatorami konferencji byli: Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO). W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych (Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚIGW), niepublicznych – w tym Stowarzyszeń zajmujących się promowaniem odnawialnych źródeł energii, oraz parlamentarzyści. Konferencję prowadził Stanisław Żelichowski – przewodniczący (OSZ). Współprowadzącym był Witold Pietrewicz – wiceminister gospodarki RP oraz Robert Kuraszkiewicz, wiceprezes SEO. W konferencji na zaproszenie organizatorów wziął udział również członek zarządu PSG Pan Marek Hajto.


Konferencja była kontynuacją toczącej się polemiki w zakresie zmian polityki rządu dotyczącej „współspalania węgla z biomasą”, który wg projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada „współczynnik wsparcia na poziomie 0,3” (tzn. za 0,3 zielonego certyfikatu za wyprodukowaną 1 MWh). Należy wspomnieć, że 8 kwietnia wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz wsparł starania przedstawicieli branży w sprawie utrzymania wyższego współczynnika wsparcia. Zdaniem Pietrewicza współspalanie powinno mieć wsparcie na poziomie współczynnika 1,0 do 2017 r.

Według posła Stanisława Żelichowskiego, przewodniczącego Komisji, na finał prac nad ustawą o OZE czekają takie instytucje, jak BOŚ czy NFOŚiGW, które zamroziły na jej realizacje spore środki. Zielona energia to sposób na wykorzystanie naturalnych zasobów naszego kraju. – Dzięki niej Polska może stać się bardziej samodzielna energetycznie. Energia czerpana z wiatru, słońca i wody, pozwala w dużym stopniu uniezależnić się od polityki, a także od zmiennej koniunktury na rynkach surowcowych – mówił podczas konferencji Robert Kuraszkiewicz, wiceprezes SEO. Uczestnicy konferencji mówili o radykalnych zmianach dokonujących się w światowej energetyce. – Istnieją już ukształtowane nowe grupy interesów: przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, ludność, a także przemysł produkujący dobra inwestycyjne dla energetyki OZE i inwestorzy – kapitał prywatny – przekonywał prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej. – OZE to zjawisko nieodwracalne, to trend światowy, nie jest związany tylko z polityką klimatyczną, ale i z ekonomią – mówił Włodzimierz Ehrenhalt.
Przedstawiciele OZE uczestniczący w konferencji apelowali, by nie zaprzepaścić szans związanych z energetyką odnawialną. Według nich, brak ustawy o OZE destabilizuje funkcjonowanie całego rynku energetycznego w Polsce, nie tylko farm wiatrowych, biogazowi czy przemysłu związanego z energią słoneczną. – Przyjęcie ustawy o OZE będzie oznaczało sprecyzowanie strategii dla całej energetyki, zarówno dla konwencjonalnej jak i dla odnawialnej – powiedział Robert Kuraszkiewicz. Według Niego, Polska musi wziąć udział w dokonującej się światowej rewolucji energetycznej, bo inaczej zaprzepaści szansę rozwoju swojej gospodarki.

Więcej:
http://www.seo.org.pl/f_konferencje_r.php?id_k=41&id_c=0&id_sc=145&m=t

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający