Strona główna
Konferencja „Geotermia w miastach”

Konferencja „Geotermia w miastach”

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, PNiG Jasło Sp. z o.o., Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów oraz PEC Geotermia Mazowiecka SA uprzejmie zapraszają na Konferencję „Geotermia w miastach – wybrane uwarunkowania i moŜliwości wykorzystania w ciepłownictwie i rekreacji” pod patronatem Pana Ryszarda Grobelnego – Prezesa Związku Miast Polskich. Konferencja odbędzie się 10 maja 2011 r. w Mszczonowie w hotelu „Panorama”.

Konferencję kierujemy do samorządów i inwestorów zainteresowanych moŜliwościami stosowania geotermii w ciepłownictwie, rekreacji i do in. celów. PrzybliŜone zostaną informacje dotyczące uwarunkowań złoŜowych, wiertniczych, formalnych, finansowych i realizacyjnych projektów geotermalnych. Spotkanie odbędzie się w Mszczonowie – mieście, w którym woda geotermalna zasila sieć ciepłowniczą i „Termy Mszczonów”.

Więcej informacji TUTAJ.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający