Kontakt

POLSKIE STOWARZYSZENIE GEOTERMICZNE
POLISH GEOTHERMAL SOCIETY
30-059 Kraków, al. A. Mickiewicza 30
Gmach Główny AGH, A-0

Członkowie wspierający