Strona główna
Lądek Zdrój – Postępy w wierceniach geotermalnych

Lądek Zdrój – Postępy w wierceniach geotermalnych

PSG News - Informacje o geotermii pozyskane przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Z radością przekazujemy wiadomości o pomyślnych pierwszych efektach wierceń w poszukiwaniu wód geotermalnych w Lądku Zdroju.

Miło nam poinformować, że w przygotowaniu i realizacji tego projektu brało i bierze udział wielu członków naszego Stowarzyszenia.

Życzymy pomyślnego przebiegu dalszych prac i wiele wytrwałości, bowiem wiercenie w gnejsach do najłatwiejszych nie należy…

https://gazetawroclawska.pl/odwierty-geotermalne-w-ladkuzdroju-sa-pierwsze-sukcesy-zdjecia/ar/13837906

 

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający