Strona główna
List otwarty do premiera RP – OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski

List otwarty do premiera RP – OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Szanowny Panie Premierze…

… Apelujemy o podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez znaczące zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz produkcji paliw, a także promocję energooszczędnych rozwiązań.

Apelujemy o kreowanie polityki energetycznej dążącej do zróżnicowanego i zrównoważonego bilansu energetycznego opartego o krajowe zasoby. Odnawialne źródła energii, jako źródła lokalne, podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju i UE, wpisują się w powyższe przesłanie.

Apelujemy o wsparcie ambitnego i wiążącego celu OZE na rok 2030 w toczącej się międzynarodowej dyskusji nad ramami polityki klimatycznej i energetycznej po roku 2020 – ambitny, ale możliwy do realizacji i wiążący cel OZE na rok 2030 pozwoli na skuteczne zagospodarowanie ogromnego potencjału naszego kraju przy kosztach konkurencyjnych do innych technologii bezemisyjnych…

Pełny tekst listu

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający