Strona główna
List otwarty do premiera RP – OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski

List otwarty do premiera RP – OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Szanowny Panie Premierze…

… Apelujemy o podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez znaczące zwiększanie stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz produkcji paliw, a także promocję energooszczędnych rozwiązań.

Apelujemy o kreowanie polityki energetycznej dążącej do zróżnicowanego i zrównoważonego bilansu energetycznego opartego o krajowe zasoby. Odnawialne źródła energii, jako źródła lokalne, podnoszące bezpieczeństwo energetyczne kraju i UE, wpisują się w powyższe przesłanie.

Apelujemy o wsparcie ambitnego i wiążącego celu OZE na rok 2030 w toczącej się międzynarodowej dyskusji nad ramami polityki klimatycznej i energetycznej po roku 2020 – ambitny, ale możliwy do realizacji i wiążący cel OZE na rok 2030 pozwoli na skuteczne zagospodarowanie ogromnego potencjału naszego kraju przy kosztach konkurencyjnych do innych technologii bezemisyjnych…

Pełny tekst listu

VII Ogólnopolski KOngres Geotermalny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - dowiedz się więcej

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający