Strona główna
Medal Honorowy

Medal Honorowy

Medal Honorowy im. Erazma Syktusa
Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Podczas II Walnego Zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego 31 maja 2008 r. podjęto jednogłośnie uchwałę o ustanowieniu Medalu Honorowego PSG. Honorowy medal im. Erazma Syksta przyznawany będzie osobom zasłużonym dla rozwoju i propagowania energii geotermicznej w kraju i zagranicą.

W gronie kandydatów na patrona Medalu zostali przedstawieni:
– prof. Wojciech Oczko,
– Erazm Sykstus,
– Aleksander i Bolesław Rychłowscy,
– Jan Samsonowicz.

Ich życiorysy i pionierskie prace w zakresie geotermii w Polsce opracował i przybliżył Pan prof. Jan Dowgiałło. Na patrona Medalu członkowie PSG wybrali Erazma Sykstusa.

 

Artykuł Pana Prof. Jana Dowgiałło dotyczących pionierów polskiej geotermiki, w tym także Erazma Sykstusa – lekarza i badacza epoki Odrodzenia dostępny jest w wersji .pdf po zalogowaniu w zakładce „Do pobrania”

Poniżej zamieszczamy zdjęcia honorowego medalu im. Erazma Syksta, przygotowanego i wykonanego dla Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający