Strona główna
MPEC Konin

MPEC Konin

MPEC Konin - członek wspierający PSG, właściciel otworu geotermalnego w Koninie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. posiada ponad 40-letnie doświadczenie w branży ciepłowniczej. Od 1992 roku firma funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Konin. Spółką kieruje jednoosobowo Prezes Zarządu – Stanisław Jarecki.

Nadrzędnym celem działalności MPEC – Konin Sp. z o.o. jest ciągła i niezawodna dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej, łącznie z kompleksowym świadczeniem usług w tym zakresie. MPEC-Konin Sp. z o.o. dostarcza ciepło mieszkańcom miasta Konina za pośrednictwem sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 160 km. Roczna sprzedaż energii cieplnej dla odbiorców MPEC–Konin  wynosi około  1 mln GJ.

Ciepło, które dociera do miasta Konina aktualnie jest wytwarzane z biomasy w elektrowni Konin oraz ze spalania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Obydwa źródła  w 100% są odnawialnymi źródłami energii. Trzecim  źródłem ciepła jest lokalna kotłownia dla mieszkańców osiedla Cukrownia Gosławice. 

W 2021 roku planowane jest uruchomienie ciepłowni geotermalnej, która będzie pogodowo niezależnym, bezemisyjnym źródłem energii odnawialnej. MPEC-Konin dysponuje odwiertem geotermalnym GT-1, który został wykonany w latach 2013-2015 na głębokość 2660 metrów (dolna jura). Temperatura wody wynosi około 97,5 stopni Celsjusza, przy wydajności od 130 do 150 m/h i mineralizacji 150 g/dm3. Na bazie tych parametrów został wykonany projekt pierwszej ciepłowni o mocy 8,1 MW.

Planowana na lata  2020-2021 budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie obejmuje również wykonanie kierunkowego otworu zatłaczającego GT-3 oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

VII Ogólnopolski KOngres Geotermalny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - dowiedz się więcej

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający