Strona główna
Nadspodziewanie dobre warunki w odwiercie geotermalnym – Rumunia

Nadspodziewanie dobre warunki w odwiercie geotermalnym – Rumunia

PSG News - Informacje o geotermii pozyskane przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

W Rumunii na głębokości 3700 metrów nawiercono wodę geotermalną (przechodzącą w parę wodną) o temperaturze 190 stopni.

Uzyskane wyniki przekraczają wszelkie oczekiwania, co podkreślają komentujący informację eksperci.

Jest to ciekawy przykład, w którym niepewność modelowań geologicznych (z reguły kojarzona z ryzykiem geologicznym) skutkuje wynikiem wyższym niż oczekiwany.

Więcej o ryzyku geologicznym i sposobach jego zmniejszania tutaj.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający