Strona główna
Nowa runda finansowania geotermii w Afryce

Nowa runda finansowania geotermii w Afryce

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

Geothermal Risk Mitigation Facility for Eastern Africa poinformowała o otrzymaniu 17 zgłoszeń wyrażających zainteresowanie finansowaniem rozwoju geotermii. Projekty pochodzą z 7 państw Afryki Wschodniej i dotyczą badań powierzchniowych, programów wierceń oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury. To już szósta runda naboru wniosków mających na celu zrównoważony rozwój geotermii w Afryce, zainteresowanymi są zarówno firmy prywatne jak i podmioty państwowe.

Lista projektów dostępna jest pod adresem https://grmf-eastafrica.org/news/

GRMF powstała w roku 2012 w celu finansowania, przyspieszenia i szeroko rozumianego wspierania rozwoju geotermii w rejonie Wielkich Rowów Afrykańskich. Organizacja działa przy Komisji Unii Afrykańskiej, uzyskując środki z niemieckiego Funduszu Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Departamentu Rozwoju Międzynarodowego wielkiej Brytanii oraz funduszu EU-Africa ITF. Wsparcie merytoryczne zapewnia firma Mannvit.

Wyłanianie projektów w drodze konkursu, w oparciu o stopniowe uszczegóławianie oraz obowiązkowe odbycie szkoleń przed złożeniem wniosków sprawia, że wybierane projekty są wysokiej jakości. Ponadto, know-how jest dystrybuowane zarówno pośród osób realizujących wyłonione projekty jak i tych zespołów, które wciąż muszą dopracować przedstawione plany działania.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający