Strona główna
Nowatorskie rozwiązanie usprawniające pracę hydrogeologów

Nowatorskie rozwiązanie usprawniające pracę hydrogeologów

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wdrożył nowoczesne oprogramowanie integrujące dane hydrogeologiczne z różnych źródeł, które ma na celu automatyzację raportowania i analiz zebranych danych. Narzędzie klasy Business Intelligence oferuje różnorodne funkcje, z operacjami matematycznymi i działaniami na bazach danych oraz generowaniem raportów włącznie, stąd może być ono bardzo przydatne w różnorodnych badaniach, w tym rekonesansowych oraz raportowaniu wykonywanym przez PSH.

Więcej informacji:

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/9311-rewolucja-w-analizie-danych-hydrogeologicznych.html

Tagi:

Członkowie wspierający