Strona główna
Nowatorskie rozwiązanie usprawniające pracę hydrogeologów

Nowatorskie rozwiązanie usprawniające pracę hydrogeologów

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wdrożył nowoczesne oprogramowanie integrujące dane hydrogeologiczne z różnych źródeł, które ma na celu automatyzację raportowania i analiz zebranych danych. Narzędzie klasy Business Intelligence oferuje różnorodne funkcje, z operacjami matematycznymi i działaniami na bazach danych oraz generowaniem raportów włącznie, stąd może być ono bardzo przydatne w różnorodnych badaniach, w tym rekonesansowych oraz raportowaniu wykonywanym przez PSH.

Więcej informacji:

https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/9311-rewolucja-w-analizie-danych-hydrogeologicznych.html

VII Ogólnopolski KOngres Geotermalny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - dowiedz się więcej

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający