Strona główna
Nowe logo PSG

Nowe logo PSG

nowe logo PSG

NOWE LOGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOTERMICZNEGO

Propozycja dotycząca nowego znaku graficznego PSG pojawiła się na forum Zarządu już w 2017 roku. Zaczęto wtedy zgłaszać potrzebę unowocześnienia i „odświeżenia” znaku tak, aby w wyrazie graficznym podążał z duchem czasu.

Dyskutowano sposób działania w tej kwestii, czy zlecić zewnętrznej firmie profesjonalne wykonanie nowego znaku graficznego, czy ogłosić konkurs. Ostatecznie podjęto decyzję o ogłoszeniu konkursu. Jego regulamin został opracowany przy współpracy z kancelarią prawną w lutym 2020 roku.

Zarząd PSG zadecydował, by po opracowaniu nowego logo, podjąć dalsze działania w celu formalnego zastrzeżenia znaku i utworzenia profesjonalnej dokumentacji tzw. Księgi Znaku, zawierającej precyzyjną standaryzację logo (konstrukcja, proporcje, kolory, kompozycja, typografia, tła, wersje pionowe, poziome, dopuszczalne modyfikacje).

W Regulaminie określone zostały kryteria, jakie powinny spełniać nadesłane prace: od przedstawionych w Konkursie projektów oczekiwaliśmy oryginalności, nowoczesnej grafiki, przy jednoczesnym zachowaniu prostej i estetycznej formy. Jako ważny wymóg wskazano symbolikę, która powinna nawiązywać do działalności PSG.

Ostatecznie konkurs na nowe Logo PSG został ogłoszony wiosną 2020 r. Wpłynęły 4 oferty (16 propozycji), z których w głosowaniu Zarząd wybrał pracę Pana dr. inż. Michała Kaczmarczyka. Zwycięskie Logo zostało po raz pierwszy zaprezentowane podczas wirtualnej sesji geotermalnej – Zapowiedzi VII Kongresu Geotermalnego, 22 września 2020 r., a następnie podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PSG, 29 września 2020 r.

Zwycięzcy Konkursu gratulujemy wyrażając przekonanie, że nowe logo będzie się podobać i będzie dobrze przyjęte przez członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Dr Ewa Kurowska
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
Koordynator Konkursu na nowy logotyp Stowarzyszenia

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający