Strona główna
O geotermii w Koninie

O geotermii w Koninie

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

W tym tygodniu w Koninie odbyła się konferencja Geotermia – szansa czy kłopot poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem geotermii w Polsce.

Istotny głos zabrali w niej członkowie PSG, które bezpośrednio było reprezentowane przez p. Marka Hajto. Zasoby geotermalne w pobliżu Konina są znaczące, a osiągane temperatury wody geotermalnej (najwyższe w Polsce) pozwalają z optymizmem myśleć o produkcji energii elektrycznej w przyszłości.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego od samego początku zainteresowania możliwością pozyskania ciepła Ziemi w Koninie dzielą się swoim doświadczeniem z zaangażowanymi podmiotami. Już szereg lat temu Geotermia Konin została członkiem wspierającym naszego Stowarzyszenia. Obecnie w Koninie MPEC-Konin Sp. z o.o. prowadzi prace nad wykorzystaniem udostępnionego i potwierdzonego potencjału geotermalnego. Część informacji o geotermii w regionie została opublikowana w formie dodatku do gazety lokalnej, która to treść w większości była autorstwa członków Stowarzyszenia.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć przekazaną przez MPEC-Konin.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający