Strona główna
Polsko-Niemieckie Forum Geotermalne

Polsko-Niemieckie Forum Geotermalne

W dniach 21-22.10.2013 r. odbywało się „Polsko-Niemieckie Forum Geotermalne”, którego jednym z współorganizatorów było Polski Stowarzyszenie Geotermiczne. Współorganizatorami konferencji byli również: Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH w Krakowie oraz IGO – International Geothermal Office, przy wsparciu fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Osnabrück. Konferencja odbyła się w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Konferencja połączona z krótkimi warsztatami nt. planowanie finansowego dla projektów geotermalnych.Celem konferencji było poznanie mocnych i słabych stron geotermii oraz aktualnej sytuacji na rynku geotermalnym, a także możliwości wspólnych projektów w dziedzinie geotermii w Polsce i Niemczech.
W drugim dniu forum – 22.10. 2013 r. – odbyła się wycieczka pod nazwą „Geotermalna sieć ciepłownicza w regionie Podhala” do zrealizowanego projektu z dziedziny głębokiej geotermii, podczas której uczestnicy odwiedzili instalacje PEC Geotermia Podhalańska SA. oraz Laboratorium Geotermalne PAN.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający