Strona główna
Porozumienie Rady Europejskiej

Porozumienie Rady Europejskiej

Porozumienie Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r.

Po wielu miesiącach negocjacji, w piątek 24.10.2014 r. na brukselskim szczycie szefów państw i rządów Unii Europejskiej przyjęto:

wiążący cel unijny zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990,
udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym bilansie energii zużywanej w UE w 2030 r. w wysokości co najmniej 27% (cel ten będzie wiążący na szczeblu UE),
orientacyjny cel w wysokości co najmniej 27% dotyczący poprawy efektywności energetycznej w 2030 r. w porównaniu z prognozami zużycia energii w przyszłości w oparciu o obecne kryteria (załącznik).

Europejska Rada Energii Geotermalnej (European Geothermal Energy Council, EGEC)  przedstawiła swoim członkom opinię w tej sprawie ubolewając nad mało ambitnym poziomem ustaleń. Zarazem EGEC dostrzega, że nie był to najbardziej dogodny moment do podejmowania przez państwa członkowskie długoterminowych zobowiązań w szerszym zakresie. Na cele wyznaczone przez Radę Europy  miały także wpływ raczej niekompletne analizy lekceważące zastosowanie odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Opinia EGEC jest dostępna na stronie internetowej www.egec.org.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający