Strona główna
Prawidłowe umieszczenie odwiertów geotermalnych – możliwość zmniejszenia sejsmiczności indukowanej?

Prawidłowe umieszczenie odwiertów geotermalnych – możliwość zmniejszenia sejsmiczności indukowanej?

PSG News - Informacje o geotermii pozyskane przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Do takiego wniosku doszli naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology, którzy w swojej pracy przedstawili wnioski z przeprowadzonych analiz.

Kolejny dowód na to, że w czasie powstawania nowego odwiertu geotermalnego warto wykonywać badania i współpracować z ekspertami.

Źródło: Induced Seismicity in Reservoirs: Stress Makes the Difference. ERDÖL ERDGAS KOHLE, DOI: 10.19225/180106

Członkowie wspierający