Strona główna
Projekt instalacji geotermalnej w Geretstried.

Projekt instalacji geotermalnej w Geretstried.

W Niemczech w miejscowości Geretstried zrealizowano projekt wydobycia wody geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa. Zgodnie z projektem wykonano najgłębszy odwiert geotermalny w Europie sięgający głębokości 6036 metrów. Pierwotnie planowano wydobycie wody geotermalne na poziomie 100 – 120 dm3/s  co pozwoliłoby na ogrzanie około 5000 domostw. Po wykonaniu pierwszych prób okazało się, że wydobycie wynosi około 10 dm3/s.

W celu ratowania projektu firma Enex Power planuje rozwiercić warstwy wodonośne na głębokości 3000 do 5500 metrów za pomocą odwiertów sterowanych.

W najbliższym czasie okaże się czy uda się uratować tą inwestycję.

Źródło:

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający