Strona główna
Projekty nowych ustaw

Projekty nowych ustaw

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad nowymi ustawami: o odnawialnych źródłach energii, „Prawo energetyczne” i „Prawo gazowe”. Do 20 stycznia b.r. trwają konsultacje branżowe i zgłaszanie uwag do tych projektów. Teksty projektów ustaw opublikowane zostały na stronach internetowch Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Członkowie wspierający