Strona główna
Projekty nowych ustaw

Projekty nowych ustaw

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad nowymi ustawami: o odnawialnych źródłach energii, „Prawo energetyczne” i „Prawo gazowe”. Do 20 stycznia b.r. trwają konsultacje branżowe i zgłaszanie uwag do tych projektów. Teksty projektów ustaw opublikowane zostały na stronach internetowch Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający