Strona główna
Przyznano geotermalne granty badawczo-rozwojowe w USA

Przyznano geotermalne granty badawczo-rozwojowe w USA

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

Departament Energetyki Stanów Zjednoczoncyh (U.S. Department of Energy) przyznał niedawno granty na działalność badawczą i rozwojową w zakresie geotermii.

Finansowaniem wyróżniono łącznie 5 projektów, których budżet wynosi w sumie 28 milionów dolarów amerykańskich (około 100 milionów złotych). Szacuje się, że pieniądze te przyniosą około 17 miliardów dolarów w przyszłych inwestycjach do roku 2050.

Wyłonione projekty dotyczą m.in. porównania różnych metod stymulacji złoża (firmy Ormat i Cyrq Energy oraz University of Oklahoma), szczegółowego rozpoznania obszaru Great Basin i wytypowania w jego obrębie nowych złóż (University of Nevada) oraz wykonania odwiertów za wodą geotermalną mogących potencjalnie współpracować z pompami ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych.

Więcej informacji można przeczytać w komunikacie na stronie DoE:

https://www.energy.gov/articles/department-energy-selects-5-projects-receive-28-million-geothermal-energy-research

O sukcesie swojej firmy poinformował również przedstawiciel firmy Ormat:

Warto zwrócić uwagę, że firmy przystępujące do finansowania będą prowadzić prace badawcze i rozwojowe na własnych, już funkcjonujących obiektach. Poniesione ryzyko zostanie wynagrodzone sfinansowaniem prac stymulacyjnych i odnowieniu możliwości już wykorzystywanych komercyjnie odwiertów.

Społeczeństwo zyska natomiast informacje o skutecznych metodach zwiększania produktywności złóż, co ma szansę przełożyć się na poprawę efektywności finansowej inwestycji w przyszłości.

Tego typu dedykowany model finansowania nie występuje w Polsce, jednak istnieje możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne agencje rządowe.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający