Strona główna
Przyznano Nagrodę Naukową PSG

Przyznano Nagrodę Naukową PSG

konkurs na najlepszy artykuł o geotermii

Podczas Zwiastunu Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego ogłoszono laureatów Konkursu o Nagrodę Naukową PSG.

Laureatami pierwszej nagrody zostali Bartłomiej Ciapała, Jakub Jurasz i Alexander Kies. Wyróżniony artykuł to praca „The Potential of Wind Power-Supported Geothermal District Heating Systems—Model Results for a Location in Warsaw (Poland)”. Praca dostępna jest bezpłatnie pod adresem: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/19/3706/pdf

Informację o wyróżnionych pracach i zespołach przekazał podczas wydarzenia online prof. Józef Chowaniec, przewodniczący Kapituły Nagrody.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający