Strona główna
PSG członkiem EGEC

PSG członkiem EGEC

W lipcu 2014 roku Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne zostało członkiem European Geothermal Energy Council, EGEC (Europejskiej Rady Energii Geotermalnej)  z siedzibą w Brukseli. Jest to organizacja skupiająca organizacje, instytucje i firmy działające w branży geotermalnej w Europie.  Wchodzi w skład European Renewable Energy Council, EREC (Europejskiej Rady Odnawialnych Źródeł Energii), grupującej poszczególne sektory OZE.
Więcej informacji na temat EGEC można znaleźć na stronie http://egec.info/.
Na bieżąco będziemy przesyłać członkom PSG materiały otrzymywane z sekretariatu EGEC.

Nasze Stowarzyszenie i jego członkowie należą tym samym do trzech głównych międzynarodowych organizacji geotermalnych – obok EGEC jest to także Europejska Gałąź  Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA ERB) i Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (IGA).

Jednocześnie informujemy, że najnowszy numer Biuletynu IGA News znajduje się na stronie:

http://www.geothermal-energy.org/iga_newsletter_96.html

Zachęcamy jednocześnie do nadsyłania informacji na temat prac i projektów geotermalnych w naszym kraju do opublikowania na łamach IGA News, co służyć będzie popularyzacji i promocji geotermii w Polsce, osób i firm w nią zaangażowanych.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający