Strona główna
Rozpoczęcie wierceń w Sękowej

Rozpoczęcie wierceń w Sękowej

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

Jak donoszą lokalne media, miejscowości Sękowa rozpoczęło się wiercenie otworu geotermalnego, który ma rozpoznać i ewentualnie udostępnić zasoby wód geotermalnych.

Spodziewane jest uzyskanie wód o wysokiej mineralizacji, co zwraca uwagę w kontekście możliwości wykorzystania ich w ciepłownictwie, jednak nie stanowi kryterium wykluczającego.

Prace wiertnicze zostaną zakończone w połowie listopada, prawdopodobnie już kilka tygodni wcześniej dostaniemy informacje o możliwej do uzyskania temperaturze wód termalnych w tej podgorlickiej miejscowości.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający