Strona główna
Śmierć ś.p. dr. inż. Andrzeja Myśko – członka założyciela Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Śmierć ś.p. dr. inż. Andrzeja Myśko – członka założyciela Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Ze smutkiem przekazujemy informację o śmierci ś.p. Dr. inż. Andrzeja Myśko – długoletniego pracownika Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH oraz innych instytucji. Pan Doktor należał do zespołu osób, które zapoczątkowały badania naukowe i prace zmierzające do poznania i zagospodarowania wód i energii geotermalnej w Polsce. Był cenionym i lubianym nauczycielem akademickim, angażował się w badania naukowe i działania popularyzacyjne dotyczące geotermii.

Dr inż. Andrzej Myśko był także w gronie założycieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a także członkiem Komisji Rewizyjnych PSG. W 2012 r. został odznaczony Medalem Honorowym PSG im. Erazma Syksta w uznaniu długoletniej pracy oraz fundamentalnego wkładu w rozwój badań, edukacji i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny specjalista w zakresie geotermii i surowców energetycznych, zwolennik wykorzystania ciepła Ziemi w Polsce, osoba zawsze pomocna i życzliwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 kwietnia 2019 r. w Tenczynku k/Krakowa. Rozpocznie je Msza Święta o godz. 12.00 w kościele parafialnym, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.  

Rodzinie i bliskim ś.p. Pana Doktora inż. Andrzeja Myśko składamy wyrazy głębokiego współczucia.   Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego


 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający