Strona główna
Sposoby wykorzystania energii geotermalnej

Sposoby wykorzystania energii geotermalnej

Prezentujemy opracowaną przez brytyjską firmę zajmującą się rozwojem geotermii – Hotspur Geothermal grafikę przedstawiającą schematycznie różne drogi pozyskania energii geotermalnej możliwej do wykorzystania na potrzeby domostw i przemysłu.

Od lewej: gruntowe pompy ciepła, wody kopalniane, ciepło obszarów wulkanicznych, zbiorniki z gorącą wodą geotermalną, nieczynne odwierty naftowe oraz suche gorące skały, znane jako HDR (hot dry rocks) lub EGS (enhanced geothermal systems).

Każde z wymienionych źródeł energii geotermalnej ma swoją specyfikę i jest szczególnie korzystne w pewnych zastosowaniach oraz oferuje bardzo duży potencjał. Choć energia geotermalna np. w Polsce z oczywistych względów nie będzie możliwa do pozyskania z obszarów aktywnego wulkanizmu, to wody kopalniane czy odwierty naftowe, a przede wszystkim gruntowe pompy ciepła oferują bardzo duże możliwości jej wykorzystania.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający