Strona główna
Sposoby zmniejszania ryzyka geologicznego w inwestycjach geotermalnych

Sposoby zmniejszania ryzyka geologicznego w inwestycjach geotermalnych

Geothermal Energy Risk Mitigation Around the WorldZachęcamy do zapoznania się z raportem Geothermal Energy Risk Mitigation Around the World, który został opublikowany na stronach Banku Światowego.

Stanowi on kompleksowe opracowanie dotyczące sposobów ograniczania ryzyka geologicznego lub zmniejszania jego dotkliwości, czego podsumowaniem jest aneks w formie tabeli. Omówiono w niej różne stosowane na świecie rozwiązania w dziedzinie geotermii, ich wady, zalety, oraz, co warte podkreślenia, kraje i konkretne miejsca, które z danego sposobu mitygacji ryzyka geologicznego skorzystały.

Dokument dostępny bezpłatnie pod adresem:
http://documents.worldbank.org/curated/en/621131468180534369/pdf/105172-ESM-P144569-PUBLIC-FINAL-ESMAP-GeoRiskMitigation-KS024-16-web.pdf

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający