Strona główna
Spotkanie w Miękini 2014

Spotkanie w Miękini 2014

W dniu 15 maja 2014 roku odbyła się wizyta studyjna członków PSG połączona ze spotkaniem integracyjnym w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Gospodarzami spotkania byli pracownicy Katedry Surowców Energetycznych AGH tworzący zespół realizujący projekt rozwoju Laboratorium. Kierownikiem Laboratorium AGH w Miękini jest Pan Jarosław Kotyza – członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, a w latach 2007-2010 jego wice-prezes, który przedstawił zgromadzonym koncepcję funkcjonowania Laboratorium. Po wstępnej prezentacji członkowie PSG mieli możliwość zwiedzenia ośrodka i obejrzenia znajdujących się w nim instalacji odnawialnych źródeł energii. Techniczne aspekty funkcjonowania instalacji wyjaśnili zgromadzonym Panowie Wojciech Luboń i Grzegorz Pełka. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na kolację integracyjną.

 

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający