Strona główna
Strumień ciepła ziemi w Polsce w świetle modelowań i badań sejsmicznych

Strumień ciepła ziemi w Polsce w świetle modelowań i badań sejsmicznych

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

W artykule Thermal properties of the crust and the lithosphere–asthenosphere boundary in the area of Poland from the heat flow variability and seismic data Panowie Jacek Majorowicz, Marcin Polkowski i Marek Grad zestawiają ze sobą model sejsmiczny 3D, zmodyfikowaną mapę strumienia cieplnego Ziemi oraz 4 modele termiczne skorupy ziemskiej i górnego płaszcza w celu obliczenia zmienności strumienia cieplnego Ziemi wraz z głębokością.

Interesujące z punktu widzenia głębokiej geotermii w Polsce oraz rozwijanych na Zachodzie bardzo głębokich odwiertów są wyniki modelowania temperatury. Różnica pomiędzy platformą paleozoiczną a jednostkami prekambryjskimi i kadomskimi na głębokości 10 km wynosi nawet 150  °C, na 20 km już 300 °C, by sięgnąć 400 °C na głębokości 50-60 km.

Cały artykuł, rzucający inne światło na obszary perspektywiczne dla bardzo głębokich systemów geotermalnych w Polsce, w tym EGS.

Cały artykuł, dostępny w j. angielskim dostępny jest tutaj

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający