Strona główna
Światowy Kongres Geotermalny w Melbourne.

Światowy Kongres Geotermalny w Melbourne.

W dniach 19-24.04.2015 odbędzie się Światowy Kongres Geotermalny w Melbourne.

Imprezy podobnego typu odbywają się co pięć lat. Światowe Kongresy Geotermalne to unikalne wydarzenie, które łączy członków społeczności geotermalnej z całego świata. Pięć dni sesji technicznych będą obejmować artykuły o tematyce:  naukowej, technicznej, biznesowej i zagadnień społecznych (ponad 1000 artykułów w 2010 roku). Kongresowi będą towarzyszyć wydarzenia społeczne i kulturalne, wycieczki i krótkie kursy organizowane na terenie Australii i Nowej Zelandii.

Program kongresu

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający