Strona główna
Ubezpieczenie ryzyka geologicznego geotermii w Polsce

Ubezpieczenie ryzyka geologicznego geotermii w Polsce

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

29 stycznia w Warszawie odbyły się Warsztaty krajowe dotyczące powstania i funkcjonowania funduszu ubezpieczenia ryzyka w projektach geotermalnych w Polsce – projekt „Rozwój projektów z zakresu geotermii i odnawialnych źródeł energii poprzez ograniczanie ich ryzyka„.

Zagadnieniu minimalizacji i ubezpieczania ryzyka geologicznego poświęcony jest cały międzynarodowy projekt GEORISK finansowany ze środków programu Horyzont 2020. W projekcie uczestniczy wielu członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Ubezpieczenie ryzyka geologicznego pozytywnie wpłynęło na rynek geotermalny m.in. we Francji i Holandii i zaktywizowało prywatnych inwestorów.

Mamy nadzieję, że efekty prac ekspertów zaangażowanych w projekt zostaną wykorzystane, by przyspieszyć rozwój geotermii w Polsce.

Członkowie wspierający