Strona główna
UWAGA zmiana godzin wydarzenia towarzyszącego PSG podczas COP24

UWAGA zmiana godzin wydarzenia towarzyszącego PSG podczas COP24

Informujemy o zmianie godziny rozpoczęcia naszego wydarzenia podczas COP24. Nasz panel rozpocznie się o godzinie 17:30 (pół godziny później niż poprzedn uprzednio planowano).

Zachęcamy do uczestniczenia w całym bloku site eventów poświęconych ciepłownictwu, w szczególności w panelu poświęconym geotermii

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający