Strona główna
UWAGA zmiana godzin wydarzenia towarzyszącego PSG podczas COP24

UWAGA zmiana godzin wydarzenia towarzyszącego PSG podczas COP24

Informujemy o zmianie godziny rozpoczęcia naszego wydarzenia podczas COP24. Nasz panel rozpocznie się o godzinie 17:30 (pół godziny później niż poprzedn uprzednio planowano).

Zachęcamy do uczestniczenia w całym bloku site eventów poświęconych ciepłownictwu, w szczególności w panelu poświęconym geotermii

Członkowie wspierający