Strona główna
VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 23-25.10.2018 – podsumowanie

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, 23-25.10.2018 – podsumowanie

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbył się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 r. Głównym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne we współpracy z PEC Geotermia Podhalańska SA., AGH WGGiOŚ Katedrą Surowców Energetycznych, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Partnerami Kongresu było Miasto Zakopane, Starostwo Tatrzańskie, PIG-PIB, Resort Bukowina.

Patronaty Honorowe objęli Minister Środowiska, Minister Energii, NFOŚiGW, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes WFOŚiGW w Krakowie, International Geothermal Association (IGA).

Głównymi celami  Kongresu były:

 • Prezentacja osiągnięć, uwarunkowań i problemów rozwoju geotermii w Polsce,
 • Prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP i NFOŚiGW dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii
  geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów,
 • Prezentacja rozpoznania zasobów energii geotermalnej w Polsce i możliwości ich wykorzystania,
 • Przegląd projektów w trakcie realizacji, perspektyw rozwoju geotermii w Polsce  (ciepłownictwo,
  generacja prądu elektrycznego, balneoterapia, rekreacja), z uwzględnieniem krajowych
  i międzynarodowych dokumentów dot. strategii energetycznych, OZE i dyrektyw UE,
 • Pogłębienie i nawiązanie kontaktów zawodowych, integracja środowisk naukowców i praktyków
  działających w sektorze geotermii i branżach pokrewnych.

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, podobnie jak poprzednie edycje, był największym i najważniejszym cyklicznym wydarzeniem dla środowiska naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce. Służył podsumowaniu dotychczasowych dokonań w zakresie wykorzystania wód i energii geotermalnej, badań, wdrożeń, inwestycji, nowych projektów, perspektywicznych kierunków rozwoju geotermii w Polsce. Przedstawiono strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące geotermii. Bardzo ważnym i oczekiwanym elementem programu była prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP / Ministerstwa Środowiska dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów – w tym Polityki Surowcowej Państwa i założeń Programu Wykonawczego dla ciepła Ziemi (przygotowanego z aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego); efektów i dalszych działań związanych ze wsparciem rządowym dla geotermii.

W Kongresie wzięło udział ponad 180 uczestników – przedstawicieli rozumianej branży geotermalnej, inwestorów, samorządowców. Uczestniczyli w nim także i zaprezentowali kluczowe wystąpienia:

 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polityki Surowcowej, Główny Geolog Kraju (Ministerstwo Środowiska),
 • Artur Sz. Michalski – z-ca Prezesa NFOŚiGW,
 • Wojciech Stańczuk – DEOiR w Ministerstwie Energii.

W ramach Kongresu odbyły się sesje plenarne, panelowe, techniczne /naukowe, sesja posterowa. Wygłoszono ok. 40 referatów i przedstawiono 18 posterów. Wręczono uroczyście – przyznaną po raz pierwszy – Nagrodę Naukową PSG za najlepszą publikację z zakresu geotermii w latach 2016-2018.

Kongres był relacjonowany w środkach społecznego przekazu: z inauguracji Kongresu była informacja m.in. w programach TVP3, uczestniczący w obradach Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju udzielił wypowiedzi przedstawicielom stacji telewizyjnych nt. ciepła Ziemi i Polityki Surowcowej Państwa. Odbyła się  też konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy z różnych tytułów prasowych i radiowych. Otrzymali oni sygnowane przez PSG rzetelne informacje nt. zasobów wód i energii geotermalnej. Kongres był relacjonowany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

VI OKG był udanym wydarzeniem na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które dobrze przysłużyło się sferze naukowej, B+R+I oraz praktycznej sektora geotermii w Polsce, przyczyniając się do jej promowania i popularyzacji przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne i współpracujące środowiska. Przysłużył się także znacząco popularyzacji zagadnień dotyczących geologii i geośrodowiska, do których należą ciepło Ziemi (wody i energia geotermalna) w Polsce.

 

Partnerzy: Urząd Miasta Zakopane, Starostwo Tatrzańskie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Resort Bukovina

Sponsorzy wspierający: G-Drilling, G-Term Energy, Exalo Drilling Sp. z o.o.

Sponsorzy: Geotermia Mazowiecka, Geotermia Poddębice, Geotermia Pyrzyce, Instytut Nafty i Gazu–PIB, Park Wodny Bania S.A., Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks, Geopartner Sp. z o.o., GWE POL-BUD Sp z o.o., Veolia Energia Łódź S.A., Viessmann Sp. z o.o.

Patronaty: Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Producentów
i Importerów  Urządzeń Grzewczych, Stowarzyszenie Polska Sieć Energie Cites, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Patronat medialny: GLOBEnergia, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia Zrównoważony Rozwój, Portal termalni.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Portal gramwzielone.pl, Portal Cire.pl

 

Opr. Beata Kępińska, PSG

Zdjęcie grupowe uczestników VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

Zdjęcie grupowe uczestników VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego

VII Ogólnopolski KOngres Geotermalny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne - dowiedz się więcej

   W PSG Zyskujesz:

 • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
 • członkostwo IGA i EGEC
 • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
 • wsparcie udziału w konferencjach
 • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
 • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
  i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający