Strona główna
VII Walne Zebranie PSG

VII Walne Zebranie PSG

Uprzejmie informujemy, że VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego za 2012 r.
odbędzie się 21 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 11.30 (I termin) lub w przypadku braku kworum o godz. 12.00 (II termin).
Miejsce VII Walnego Zebrania:
AGH, paw. A-0, sala 213, II p., Kraków, Al. A. Mickiewicza 30.
Uprzejmie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Zebraniu.

Członkowie wspierający