Strona główna
Walne Zebranie PSG – podsumowanie

Walne Zebranie PSG – podsumowanie

PSG News - Informacje o geotermii w Polsce i na świecie

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, odbyło się ono w formie zdalnej z zachowaniem przesłanego uprzednio planu spotkania.

Walne Zebranie udzieliło Zarządom pełniącym funkcje w roku 2019 absolutoriów oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

Członkowie Zarządu przedstawili plany rozwoju strony internetowej PSG oraz bieżące działania mające na celu utrzymanie aktywności Stowarzyszenia i poprawę jej sprawności. W toku dyskusji podkreślono znaczenie obecności Stowarzyszenia w mediach społecznościowych (w szczególności na platformie Tweeter). Przedyskutowano także możliwość przesyłania newslettera z bieżącymi treściami prezentowanymi na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu z uwagą przysłuchiwali się głosom w dyskusji, zostaną one w miarę możliwości wdrożone w najbliższej przyszłości.

Zarząd składa podziękowania za udział w Zebraniu.

 

informacja o VII Ogólnopolskim Kongrersie Geotermalnym

   W PSG Zyskujesz:

  • udział w największej krajowej grupie ekspertów codziennie tworzących geotermię w Polsce
  • członkostwo IGA i EGEC
  • zniżki na kongresy i eventy PSG, EGEC i IGA
  • wsparcie udziału w konferencjach
  • dostęp do newsletterów i raportów wewnętrznych EGEC i IGA
  • zaproszenia na wydarzenia zamknięte PSG, EGEC
    i IGA

Logowanie

Członkowie wspierający